Психолози разясниха на ученици как да избегнат конфликти и рискови ситуации

Психолози разясниха на ученици как да избегнат конфликти и рискови ситуации

„Отношенията между съученици и спазване на правила в комуникацията " . Тема по която проведоха среща с учениците от 5 "а" клас при ОУ "Иван Вазов", психолозите от Консултативния кабинет на МКБППМН, Елена Бончева и Росен Кубински.

Проблемът с отношенията в училищната среда между съученици, както и между ученици и учителите винаги е бил актуален.Още повече в днешния свят, в който се нарушават граници в комуникацията, вербална и емоционална .

С проведената среща в реална учебна среда, специалистите-психолози дадоха насоки как учениците да определят рискова ситуация и как да бъде избегнат зараждащ се конфликт . Важен фактор за изграждането на всеки като личност е да уважава и чува събеседника си.

Поставянето на правила и граници , както и тяхното спазване са основен фактор за подобряване на взаимоотношенията между съучениците , както и между учителите и учениците.

Решаването на реални казуси от училищния живот предизвика интерес сред учениците, които изявиха желание тези срещи да продължат и в бъдеще.

Вирни се горе