ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПЛАНИРАНИ СТРЕЛБИ, ХОРАТА ДА НЕ НАВЛИЗАТ В ЗАБРАНЕНИТЕ ЗОНИ

ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПЛАНИРАНИ СТРЕЛБИ, ХОРАТА ДА НЕ НАВЛИЗАТ В ЗАБРАНЕНИТЕ ЗОНИ

Военното формирование 28330 предупреждава гражданите на Смолян, че през месец юни т.г. ще се проведат планирани стрелби на гарнизонното стрелбище, както следва: -на 2 и 3 юни от 8.00 ч. до 13,30 ч.

  • на 22 и 29 юни от 8.00 ч. до 17.00 ч.

-на 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28 и 30 юни от 8.00 ч до 23.30 ч. За да не се допускат инциденти, хората трябва се съобразяват с поставените предупредителни табели и да не навлизат в забранените зони. При намиране на невзривени боеприпаси, незабавно да се уведоми дежурният по формирование на телефон: 0301 / 6 30 71.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе