ПРОВЕРКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

ПРОВЕРКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

Уведомяваме всички физически и юридически лица, че от 17.02.2023г. в интернет страницата на Община Смолян Ви предоставяме възможност да проверите и заплатите всички задължения към общината чрез виртуален пос терминал:

Декларирани недвижими имоти на територията на общината

Декларирани превозни средства с регистрация на територията на общината

Регистрирани патентни дейности на територията на общината

Други подадени декларации в Отдел "Местни Приходи"

Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци

Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления

Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления

Идентификацията на потребителя се осъществява с ЕГН и вх.№ на документ издаден от Община Смолян, с ПИК от НАП или с КЕП.

Проверка и заплащане на задължения чрез виртуален пос терминал на адрес: https://smolyan.imeon.bg. Сайта е защитен и информацията, която преминава през него, е криптирана. Връзката сайт-потребител е поверителна. Вашите лични данни и друга персонална информация е защитена.

С наръчник за работа с уебсайт за картови разплащания на Община Смолян можете да се запознаете в прикачения PDF файл

За връзка с отдел "Местни приходи", използвайте следния имейл адрес: mdt@smolyan.bg

Вирни се горе