Проведе се пресконференция по повод информационната кампания за управление на видовете отпадъци в Община Смолян

Проведе се пресконференция по повод информационната кампания за управление на видовете отпадъци в Община Смолян

На 28 юни т.г. в Община Смолян се проведе пресконференция за стартиралата информационно - разяснителна кампания на тема: „Управление на видовете отпадъци на територията на Община Смолян“.

По време на кампанията се провеждат информационни беседи. Разпространяват се рекламни и печатни материали - плакати, листовки, флаери на които е отпечатан и QR код с препратка към www.smolyan.bg - “Управление на видовете отпадъци на територията на Община Смолян“.

На пресконференцията бяха посочени и проведените вече срещи по тази важна тема с ученици от СУ “Св.св.Кирил и Методий“, ОУ “Юрий Гагарин“, ОУ “Иван Вазов“, СУ “Отец Паисий“ и ЕГ“Иван Вазов“.

Присъстващите на пресконференцията бяха запознати с управлението на отпадъците на територията на община Смолян. Дискутираха се темите за разделното събиране, рециклирането, строителните отпадъци, непотребните батерии, използваните акумулатори, старите електрически уреди, автомобилните гуми и излезлите от употреба автомобили.

Бяха зададени и много въпроси свързани с отпадъците и екологията.

Участниците получиха печатни материали, биоразградими химикалки, силиконови гривни, брандирани бележки и др.

В пресконференцията взеха участие експерти от община Смолян, в чийто ресор е темата за управление на отпадъците.

pres

penko

Вирни се горе