Протестно шествие в Смолян срещу високите цени на тока

Протестно шествие в Смолян срещу високите цени на тока

Гражданско движение „ДНЕС” организира на 13 февруари 2013г., от 16:00 ч., пред сградата на Родопски драматичен театър протестен митинг срещу високите цени на електроенергията и произвола на монополистите от EVN,съобщи областният координатор на ГД “ДНЕС” Ралица Данчева.

Шествието ще продължи към сградата на EVN в кв. Райково. Много наши съграждани се обадиха на телефона в приемната на „ДНЕС” и заявиха желанието си да участват в протест срещу завишените сметки за тока за месец януари. Една от целите на „ДНЕС” е именно борба с произвола на монополистите, сред които са и електроразпределителните дружества,посочи Ралица Данчева.

Призоваваме смолянчани да участват в протеста и да докажат, че са хора с достойнство, които могат да защитят правата си.

Ние, от Движение „ДНЕС”, настояваме от страна на електроразпределителните дружества за:

Незабавна промяна на ценообразуването!

От страна на правителството за:

Промени в Закона за енергетиката и включването на неправителствените организации, които защитават интересите на потребителите в сферата на енергетиката като заинтересовани лица по смисъла на чл. 14 от закона;

Законодателно уреждане на обществен защитник в сферата на битовото потребление на електроенергия, отопление и вода;

Включване в лицензията на електроразпределителните дружества на изискването за преференциални цени на услугата за хора в неравностойно положение;

Въвеждане на картова предплатена консумация на потребителите на електроенергия.

Вирни се горе