Пролетна кампания за "По-чист, по-зелен и цветен Златоград"

Пролетна кампания за "По-чист, по-зелен и цветен Златоград"

Във връзка с отбелязване Седмицата на гората, Международния ден земята и предстоящите Великденски и Майски празници Общинска администрация Златоград организира Пролетна кампания за “По-чист, по-зелен и цветен Златоград” в периода 25 март – 25 април.

В периода на кампанията са предвидени следните мероприятия:

Почистване на наноси и миене на улична мрежа;

Почистване от отпадъци на речно корито, дерета

и прилежащите им територии;

Почистване на нерегламентирани замърсени площи;

Почистване от отпадъци на входно изходните артерии;

Почистване на горски площи и еко пътеки;

Окопаване и засаждане на цветни и зелени площи

в централна градска част;

Окопаване и засаждане на дръвчета;

Призоваваме всички жители на Община Златоград, учреждения и институции, фирми и предприятия да се включат в организираните общински мероприятия, съобщават от администрацията.

За информация и заявка за участие в организираните мероприятия, както и за своевременното събиране и извозване на отпадъците от почистването по време на кампанията, Общинска администрация Златоград обявява телефони за връзка – 0884600172 и 0892240998.

Човек има силата и привилегията да променя света около себе си, затова малките стъпки и добрият пример имат огромно значение! Бъдете отговорни! Да се грижим за бъдещето всеки ден!

Вирни се горе