НАД 270 МЛН. ЛЕВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ СА ИНВЕСТИРАНИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

  НАД 270 МЛН. ЛЕВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ СА ИНВЕСТИРАНИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

Днес, 14.02.2023 г., по време на проведената среща с медии, екипът на ОИЦ-Смолян представи обобщена информация за реализираните проекти с европейски средства в Област Смолян през Програмен период 2014-2020 г..

На срещата присъства и зам.-кметът на Община Смолян – г-н Марин Захариев.

770 са реализираните проекти на общини, бизнес и НПО в Област Смолян през Програмен период 2014-2020 г. , като общата им стойност надхвърля 270 млн. лева, отбеляза г-жа Цветанка Генчева-управител на ОИЦ-Смолян.

Общинската администрация в Смолян е на първо място сред Общините по стойност на реализираните проекти – общо 41 855 159,07 лв., както и по брой реализирани проекти – 30. След нея на база стойност на проектите са както следва - Общините Доспат, Девин, Мадан, Златоград, Баните, Неделино, Борино, Чепеларе и Рудозем.

Най-много средства на глава от населението на база всички проекти в общината, са инвестирани в община Смолян, а именно 4 448,75 лв.. Втора е община Доспат с 2 603,73 лв., а трета община Златоград с 2562,96 лв.

Общинските администрации са получили най-много средства от Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – 34 552 508, 99 лв.. „Това е така, защото проектите по нея са мащабни, въпреки че само три общини от Областта – Смолян, Златоград и Девин могат да се възползват от нейните възможности.“ – каза г-жа Генчева. На второ място са средствата, усвоени от Програма „Околна среда“ 2014-2020 г. – 28 466 440,42 лв., а на трето тези по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – малко над 16 млн. лв.. По Програма за развитие на селските райони най-много средства е усвоила Общинската администрация в Баните 2 361 049, 12 лв. , а след нея се нарежда ОА Борино с 1 687 883, 42 лв..

Много добро представяне на бизнеса в Областта отчитат данните на ОИЦ – Смолян. Стойността на реализираните проекти от фирми за Програмен период 2014-2020 г. надхвърлят 170 млн. лева, като тук се включва и големият проект на „ВиК-Смолян“ ЕООД за водния цикъл на Смолян на стойност 91 млн. лева. Най-много средства фирмите в Областта са получили от Програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 51 млн. лева, като са подписани над 400 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), като най-голям, процент от тях е по целенасочените мерки за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. Следващата програма, от която бизнеса е получил голям процент БФП е Програма за развитие на селските райони – почти 22 млн. лева.

„След представяне на всички данни, мога да кажа, че благодарение на европейската солидарност, и Област Смолян, и самите общини се развиха много през последните години. Влагат се много средства в подобряване на инфраструктурата, както и на социалните дейности. Радвам се, че България върви по правилния път и е част от голямото европейско семейство“ – обобщи г-н Марин Захариев.

Всички присъстващи изразиха своята увереност, че през Програмен период 2021-2027 г. всички бенефициенти ще бъдат още по-активни и уверени.

Вирни се горе