Програмата за управление на община Смолян до 2027 г. ще обсъждат днес общинските съветници

Програмата за управление на община Смолян до 2027 г. ще обсъждат днес общинските съветници

На заседание, което се провежда днес Общинският съвет на Смолян ще обсъжда управленската програма на кмета Николай Мелмов за периода 2023-2027 година. Заседанието ще започне в 12:30 часа, а докладната с представената програма е първа точка от дневния ред.

„Програмата за управление включва политики и ангажименти, целящи постигането на растеж, благоденствие и благополучие на жителите на община Смолян. Ще се стремим към добро сътрудничество между кмета на общината, администрация, кметовете на населените места, гражданите, неправителствения сектор, бизнеса, институциите в различните сфери и органите на държавната власт“, се посочва в документа. Диалогът, доброто взаимодействие, сътрудничеството и партньорството са основен принцип и предпоставка, за да надградим постигнатото и да продължим развитието на нашата община“.

В програмата са залегнали идеи за осигуряване на по-добър начин на живот. Сред тях са осигуряване на средства за подобряване състоянието на публичния сграден фонд общинска собственост, подобряване на енергийната ефективност, качеството на атмосферния въздух, популяризиране използването на ВЕИ както от населението, така и от фирмите. Заложено е още да бъде доизграден третият етап на Главна пътна комуникация, да се укрепи свлачищния район „Смолянски езера“, надграждане надграждане на водната каскада с включване на шоу програма със звук и светлина.

Вирни се горе