ПРОФ.МАРКОВ ИЗНЕСЕ ПРЕД СТУДЕНТИ ЛЕКЦИЯ, КОЯТО Е ЧАСТ ОТ МОНОГРАФИЧНИЯ МУ ТРУД „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ПРОФ.МАРКОВ ИЗНЕСЕ ПРЕД СТУДЕНТИ ЛЕКЦИЯ, КОЯТО Е ЧАСТ ОТ МОНОГРАФИЧНИЯ МУ ТРУД „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

При голям интерес на 27 ноември т.г. в аулата на Висшето училище по телекомуникации и пощи /ВУТП/ – гр. София, проф. д-р Костадин Марков изнесе своята публична лекция на тема „Предоставяне на електронни услуги“, като част от монографичния му труд „Електронно управление и дигитална администрация“.

Лекцията беше изложена пред пълна зала в изключително интересна презентация.

С това продължава традицията ВУТП да насърчава развитието и израстването на академичния си състав, създавайки екип от компетентни учени, практици и преподаватели с оглед предоставянето на най-добрите и съвременни образователни продукти на своите студенти, коментира проф.д-р Марков.

След приключване на публичната лекция дипломата за професор му беше връчена от зам.-ректора на ВУТП доц. д-р Ради Димитров.

markt

Вирни се горе