Проф. дн Илин Савов продължава с обученията по киберсигурност в община Смолян

Проф. дн Илин Савов продължава с обученията по киберсигурност в община Смолян

Поредното обучение в община Смолян бе проведено от проф. дн Илин Савов на теми свързани с киберсигурността и кибер престъпленията. Проф. Савов обучи педагогическия персонал на СУ “Отец Паисий” в областния град.

Експертът по национална и кибер сигурност сподели, че последната година се наблюдава ускоряване на темпото на технологичния напредък в много области и технологиите срещу киберзаплахите не са изключение от тази тенденция. Проф. Савов е убеден, че информираният и обучен човек е предварително подготвен и реагира адекватно на опасностите.

Една от темите на обучението на педагогическия състав бе “Атаки чрез социално инженерство”. Дейност, включваща похвати предразполагащи потребителите да предоставят достъп до системи и лични данни, която ще стане по-сложна и трудна за разкриване от страна на правоохранителните органи.

"Обученията са една изключително полезна инициатива за повишаване на компетенциите на педагогическия състав и учениците в град Смолян по теми свързани с киберсигурността", сподели проф. Савов.

Alternativtext

Alternative ext

Вирни се горе