Проф. д-р Андрей Кехайов: Без отчитане на регионалните проблеми, не може да се формира правилна национална политика за здравеопазване

Проф. д-р Андрей Кехайов: Без отчитане на регионалните проблеми, не може да се формира правилна национална политика за здравеопазване

Без отчитане на регионалните проблеми не може да се формира правилна национална политика за здравеопазване. Това заяви проф. д-р Андрей Кехайов, председател на сдружението „Клъстер на здравните региони“ на кръгла маса на тема „Регионално и национално здравеопазване- приоритети и предизвикателства“. Дискусията се проведе при изключителен обществен интерес, като на нея присъстваха лекари, ръководители за болници, представители на местната власт, академичните среди и различни институции и медиите. В открит дебат участниците откроиха основните проблеми и акцентираха на нуждата от своевременни действия за решаването им. Разговорите се проведоха в гр. Левски, по идея на сдружението и с подкрепа на общините Левски и Сухиндол. Кръглата маса е част от инициативата за организираните безплатни медицински прегледи в двата града, които се извършват на 7-и и 8-и юли.

„Целта на нашето начинание, с участието на утвърдени специалисти, е да направим нещо полезно за хората и те да получат адекватна грижа“, посочи проф. Кехайов. Той допълни още, че освен безплатните прегледи, важен елемент е да се запознаем с реалните проблеми на регионалното здравеопазване. И коментира, че правенето на адекватна национална политики не може без отчитането на общинските и областните проблеми. Според него всички институции трябва да се докоснат до истината и да разберат как изглежда българското здравеопазване, чрез посещения в по-малките болницата, като тази в Левски и общата практика в Сухиндол.

„Най-ценното за всяка система в здравеопазването е човешкият ресурс. Той е нейният голям капитал“, каза професорът. И уточни, че ако няма специалисти, цялата здравна система, която е част от националната сигурност на страната, трудно може да работи и реализира правилните политики.

Проф. Кехайов посочи още, че местната власт прави малки, но реални стъпки, с които се доказва, че регионалното здравеопазване и лечебните заведения имат своето важно място. „Има потребност от система, която да гарантира устойчивост - от бързата помощ, през общопрактикуващите лекари и лечебното заведение, за да получат хората нужната грижа“, подчерта той.

Основните проблеми, които бяха откроени по време на дискусията, са свързани с човешкия капитал и финансирането. „Проблемът с човешките ресурси, който се откроява тук, е и национален, и международен и се отнася както за лекарите, така и за медицинските сестри“, обобщи председателят на сдъжението. По думите му институциите на национално ниво трябва да търсят баланса, с който да се осигурят по-високи цени за различни дейности и повишаване на доходите на медиците. „Задържането на специалистите във всяко направление и на младите лекари, няма как да стане без финансиране“, заяви той.

Според него част от решението е хората, които формират националната здравна политика да са добре подготвени и да имат политически, обществен и социален консенсус, за да откроят здравеопазването като приоритет. Той уточни още, че демографските показатели, човешките ресурси, финансирането- колкото и общо да звучи, са необходимата основа, за да бъде направена такава стратегия в средносрочен план, която ще реши проблемите.

„Системата така не може да продължи, защото тя е деморализирана на много нива“, подчерта проф. Кехайов. Той счита, че е нужно оптимизиране и ефективно управление и преструктуриране, но те да не са базирани на субективни критерии По думите му промяната трябва да се случи с активното участие на цялото общество, защото системата изисква гражданите да имат достъп до лечение на всички нива.

Инициативата с организирането и провеждането на безплатни прегледи и дебати за предизвикателствата пред регионалното здравеопазване ще продължи, като се предвижда следващата да е в област Перник през есента. „Подобни инициативи са не просто полезни, те са необходими, за да може да се очертаят истинските приоритети“, разясни профогесорът. И информира, че след като бъдат формулирани проблемите на различните региони, сдружение „Клъстер на здравните региони“ ще ги обобщи в открито писмо, което ще бъде изпратено до националните институции и заинтересовани лица от системата на здравеопазването.

Проф. Кехайов благодари за подкрепата при реализацията на инициативата и личната ангажираност на кмета на община Левски Любка Александрова и инж. Пламен Чернев, кмет на община Сухиндол, за участието на експертите от Регионалните здравни инспекции на Велико Търново и Плевен, както и на всички лекари, които направиха възможно провеждането на безплатните прегледи за местното население. Десетки хора от двете общини успяха да получат здравни грижи от водещите специалисти в различни области.

Вирни се горе