Проектобюджетът на Община Смолян за 2024 година е над 81 млн. лева

Проектобюджетът на Община Смолян за 2024 година е над 81 млн. лева

Проектобюджетът на Община Смолян за 2024 година е над 81 млн. лева Проектната рамка на бюджета на Община Смолян за 2024 г. е 81 146 826 лева, предаде БТА. На 24 януари от 17:00 часа в зала 247 ще се проведе обществено обсъждане.

Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината и затова въпросите и препоръките на жителите са от изключителна важност.

Рамката на проекта за тази година е 81 146 826 лева, при 74 929 623 лева за предходната 2023 г. От тях делегираните от държавата дейности са на стойност 49 329 500 лева и местни дейности - 31 817 326 лева. Средствата за капиталови разходи на Община Смолян за 2024 година са в размер на 4 906 100 лв., от които 4 406 100 лева са целева субсидия и 500 000 лева собствени бюджетни средства.

Вирни се горе