Проекти на три общини от област Смолян са одобрени по процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение

Проекти на три общини от област Смолян са одобрени по процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение

Проекти на общините Рудозем, Неделино и Мадан са одобрени по процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, съобщи Областният информационен център (ОИЦ) в Смолян. Предложенията на трите общини са класирани сред одобрените за финансиране 76 проектни предложения по процедурата, според информация от ОИЦ.

Одобреният проект „С грижа за хората в неравностойно положение от община Неделино“ ще получи 391 119 лв. безвъзмездна финансова помощ, според оповестените резултати от класирането. Предвидено е по проекта да се назначат 10 специалисти, които ще консултират и подпомагат хора от уязвимите групи как по-успешно да се реализират на трудовия пазар, уточни пред БТА кметът на Неделино Боян Кехайов.

За проекта „Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положене в община Рудозем“ е одобрено безвъзмездно финансиране от 391 150 лв. Класираният проект на община Мадан „Бъдеще за хората в неравностойно положение от община Мадан“ ще се финансира с 391 166 лв.

Вирни се горе