Проект "Воден цикъл на Смолян", интервю с инж. Румяна Янчевска

Проект "Воден цикъл на Смолян", интервю с инж. Румяна Янчевска

Да поговорим за проекта Воден цикъл на Смолян. В съвсем кратък порядък да тръгнем от началото на проекта.

Този проект за мен започва в 2011 година, да не кажа и по-рано, и затова казвам, че не се притеснявам от него. В първоначалния си вид този проект е разработен от община Смолян, от нашия екип. Сключихме договор за този проект, който включваше два етапа – проектиране и всички процедури около проектирането в рамките на 1 млн. лв. и 40 млн. лв. за изпълнение на строителството. Това беше в края на нашия мандат. Общината трябваше да е бенефициент, сключихме договор и започна да се прави проектирането следващите години. Имам информация как е минало проектирането, трудно е приет проекта. В това време се промениха условията за финансиране на водни проекти и като бенефициент вече са ВиК дружествата. Те продължиха тези проекти, като техни и продължиха кандидатстването за финансиране вече по друг ред. Стойността на проекта набъбна и вече е 80 млн. без ДДС. Аз мисля, че е много малка информацията на гражданите за този проект. В тези пари влизат 16 договора, от които за строителство и доставка на съоръжения са 6. Три са големите договори за строителство на канал, водопровод и колектор, това са три отделни договора, и три по-малки договора за подмяна на съоръжения в пречиствателната станция, която беше изградена по първия воден цикъл. Трите малки проекта са изпълнени вече, някои от тях са с акт 16. Това, което гражданите ги вълнува са трите големи договора. Този, който в момента се изпълнява на терен е договора по така наречения червен фидиг. Това е изпълнението на строителството по този проект, започнал през 2011 година. По него се изпълняват дейностите, които ние виждаме на терен. Много са негативите в момента, но нека кажа, че този договор, за строителни дейности, е с над 80 % физическо изпълнение. Предстои да приключи много по-рано, отколкото е предвидено. Договорът е за две години, целта на изпълнителите е да приключи за не повече от година и половина и те ще го направят.

Предстои следващия договор и там е моето голямо притеснение, защото е много голямо забавянето за следващите два договора. Тези договори са сключени през януари 2020 година, тоест януари 2022 г. стават две години, а ние нямаме строителни разрешения за тях. Относно втория договор, който е един път и половина по-голям от това, което в момента виждате като строителство, като обем, като дължини на канализация и водопроводи, като пари също. Почти двойно по-голям е. Той е бил на фаза идеен проект. По него е изготвен работен и оттам се започват едни процедури, съгласувания на работния проект и т.н. Аз лично не мога да си обясня как за две години не можеш да получиш строително разрешение. Голямото ми притеснение, е че ние пропускаме сроковете – не на нашия договор с МОСВ и с управляващия орган, а с цялата оперативна програма. Следващия договор е за колектора, там положението е още по-зле. Няма одобрен идеен проект, поради процедурни несъответствия на предложения такъв. Има много документални липси. В този момент все още няма възлагане на работен проект, камо ли на строително разрешение. Там срокът също е две години, а по принцип в тези проекти срока за строителство е две години плюс още една за наблюдение на дефектите и чак тогава договорът се счита за приключен. Ние вече ги нямаме тези две плюс една година. До края на 2023 са само две години. В най-добрия случай, ако все пак успеем да изпълним тези два договора, за което имам големи притеснения, и ги изпълним в срок, последната една година ние календарно няма да я имаме. Поради това последните плащания ще бъдат за сметка на ВиК, което веднага рефлектира в цената на водата. Всяка инвестиция, която прави дружеството, се отразява на цената на водата. В момента интегрирания воден проект е с около 90 % финансиране от ЕС и около 10 млн. лв. финансиране от ВиК. Това е собственото дялово участие, за което има сключен договор за кредит. Тоест, ако не успеем да изпълним в срок всички дейности, това което остане ще увеличи дяловото участие на ВиК.

Кой носи вина за това забавяне, което може да доведе и до санкции?

Първо недобрата организация на работа. Още при кандидатстването, според мен има неща, които не са дообмислени и това създава огромни проблеми. Има регулационни проблеми, на които никой до този момент не е намерил решение. Например, има проблем с един колектор, заради това, че върху него с времето е допуснато да се строят сгради. Така се създава една въртележка, но ако човек търси решение, може да го намери. Имам чувството, че просто не е търсено и намирано съответното решение. Затова казвам, че предишното ръководството на ВиК не е било заинтересовано. Работата по такъв мащабен проект е оставена на един екип, който се опитва нещо да прави, разчита се на надзорник, на консултанти и в крайна сметка резултата е едно голямо забавяне. Ако не се обединим всички институции, ще бъде голяма загубата за ВиК, което веднага ще се отрази на гражданите.

Добре, но сега хората търсят от вас решението. Ето, имаше вече няколко протеста, заради такива недомислици. Какво ще кажете на тези хора, които, според мен с право реагират?

Да така е, хората с право реагират. Нека не звучи като оправдание, но аз смятам, че не е имало координация между ръководствата на ВиК и на община Смолян. В други общини, например се прави едно споразумение между Общината и ВиК за възстановяването на настилките, защото основния проблем за всички граждани е именно този. Те си искат пътя такъв, какъвто е бил преди проекта. И аз, като гражданин, бих го поискала същото. Първо, за тези неасфалтирани улици, които стояха цяло лято, трудно можеше строителите да бъдат хванати, защото според техния график асфалтирането се проточва през цялото време, тоест когато и да ги попиташ, те са в график. Те са си направили някаква организация, която никак не беше добра. Не може 9 месеца да стоят така разкопани улици. Това е едната причина. Друга причина е, че още при кандидатстването с този проект, са създадени предпоставки за такива проблеми. Например, на дадена улица канала е по единия договор, а водопровода е по другия договор, за който, както казах, все още няма разрешение. Тоест, едните строители са си свършили работата, ако сега асфалтират, при следващия договор трябва отново да се разкопава за сградните отклонение. Вие представяте ли си тогава какво ще стане?! Между другото всички общини имат някакви заделени средства за възстановяване на настилки и ремонт на улици. Ако се сключи едно споразумение, според което на дадена улица по проекта може да се асфалтира траншея от 1,5 метра, останалите 3 метра, да речем да ги направи общината,би било добре. Трябва да се направи комбинация между Общината и проекта, така че да има едно общо асфалтиране, като всеки си поеме своята си част. На няколко граждани, които протестират и то с право, обяснявам, че ако ВиК асфалтира извън това, което е по проекта и причината за тези средства не бъде обоснована, те остават за сметка на Дружеството и съответно отиват в цената на водата. Ако общината си асфалтира дадена част на улицата, това са безвъзмездни средства, те не се отразяват на гражданите по никакъв начин. Това не е направено. Не мога да кажа защо. Общината има средства за асфалтиране и вървят след нас. На много места, те поеха асфалтирането на улиците, но прехвърлянето на средства от една улица на друга изисква доста усилия. Последно, на улица Мургавец – там самата улица има бетонова настилка, асфалтова настилка и участък без настилка. Бетоновата настилка е включена и възстановена. Асфалтовата е полагана по-късно, след като е направен проекта и не е била предвидена за възстановяване. Тъй като имаме остатъци от други места ние трябва да я възстановим, но просто в момента вървят процедури. Това е. Да изнервящо е, но ако ние го направим без да имаме одобрение и съгласие за прехвърляне на средства от едно място на друго, всичко ще остане за сметка на ВиК.

В крайна сметка проблемът ще бъде ли решен?

Да, проблемът ще бъде решен. Прави се всичко възможно, но трябва да се изчака, има технологично време. Ето ул. „Въстаническа" е вече възстановена, предстои ул. „Кольо Шишманов", „Кокиче". Но на много места няма да направим възстановяване на улиците, заради втория договор по водния цикъл, защото просто не мога да си представя каква ще бъде реакцията, ако ние сега асфалтираме и започне да се прави водопровод. Това не трябва да се допуска. За съжаление това не съчетаване на сроковете, това забавяне на жълтия фидиг ще създаде доста проблеми и на хората.

Г-жо Янчевска, откакто сте на този пост имате ли добра комуникация с институциите, така че да вървят нещата във връзка с този проект?

С община Смолян сме имали два разговора до момента. Комуникацията, която направихме беше наистина добра и се реагира много бързо. Но, комуникацията трябва да бъде непрекъсната. Откривам конфликти, които е имало, не искам да ги коментирам. Честно казано, ако се връщаме само назад да търсим какви са неуредиците, няма да постигнем нищо, така че нека да вървим напред. Сега имаме добро взаимодействие и се надявам заедно да преодолеем проблемите, защото нито ВиК, нито Общината могат да се справят поотделно. Без да си съдействаме, няма да стане, а накрая страдат всички граждани. Извинявам се на всички от мое име, знам много добре колко неудобства се създават. Но ние трябва да си подготвим документацията много добре, за да можем да предприемем действия. Всички искаме това да се случи, но пък аз не искам ВиК да фалира, защото можем и до там да се доведем. Трябва да се постигне баланс, взаимодействие между институциите и задължително контрол на строителството. Знам, че негативите ще дойдат при нас, приемам го, но се надявам крайния резултат наистина да бъде добър и да се забравят тези неудобства.

Вирни се горе