Проект на ОУ „Васил Левски“ - Златоград одобрен за финансиране

Проект на ОУ „Васил Левски“ - Златоград одобрен за финансиране

Проектът е по Национална програма на Министерство на образованието и науката за 2021 г., с наименование „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Разработен е от училищния психолог Юл. Кюртева-Христова и старши начален учител Ир. Първанова.

183 училища от цялата страна са одобрени за финансиране, като ОУ „В.Левски“ е на 12 място в Национален мащаб по брой получени точки и на първо място в област Смолян. Проектът акцентира на сътрудничеството, основано на позитивна комуникация между учители и родители, за по-добра адаптация и социализация на учениците, подкрепена от най-пряко ангажираните страни в този процес. Чрез дейностите, които ще се реализират, училището се утвърждава като подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците, както и за развиване на положително им отношение към ученето и научаването през целия им живот.

Вирни се горе