Проект „АЗ, ВМЕСТО ТИ” бори различни форми на зависимости

 Проект „АЗ, ВМЕСТО ТИ” бори различни форми на зависимости

В гр. Чепеларе на 02.08. и 06.08.2022г. от 17.00 часа в НЧ «Родопска искра 1880» ще се проведат форум театрални представления от младежи на тема: „Превенция на различни форми на зависимости“ – една изключително креативна форма за превантивно действие и въздействие върху подрастващото поколение чрез арт техники.

На 02.08. /вторник/ ще участват младежи от възрастова група 15-19 години от с. Бистрица, община Дупница; гр. Ямбол – доброволци към община Ямбол във връзка с проблемите на зависимостите; гр. Златоград; гр.Кърджали – филиал на фондация „ПУЛС“ и гр.Гоце Делчев , които със своите форум театрални представления ще погледнат отстрани тежкият проблем „НАРКОЗАВИСИМОСТ“, влизайки в ролята на негова жертва.

На 06.08./събота/ ще участват младежи от възрастова група 15-19 години от гр. Перник фондация „ПУЛС“, ЦПЛР ОДК гр. Перник, гр. Чепеларе, гр. Златарица и гр. Златоград – ЦПЛР ОДК.

Проектът „АЗ, ВМЕСТО ТИ”, финансиран от Министерството на младежта и спорта, Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта за 2022г. се изпълнява от експерти на театър „ЦВЕТЕ“ в периода 30.07-03.08 и 03.08.-07.08.2022г.

Подготвените по време на всеки от тренингите пет младежки форум театрални представления ще бъдат представени в читалището на град Чепеларе, където ще бъде поканена местната общественост. На същото място през 2021 година са предствяни форум театрални представления на други теми с младежки групи от други градове, включително от град Чепеларе. Местната публика добре познава правилата на форум театъра и определено има интерес към него. Това ни дава основание да очакваме публиката да бъде активен участник в тези представления, което ще създаде самочувствие и кураж, така необходими за «прощъпулника» на нашите млади актьори.

Всеки един от нас от собствен опит знае, че много по-лесно намираш изход от проблемна ситуация, когато не ти си жертвата в нея. Оглеждаш обективно детайлите, преценяваш възможностите и съветваш: " Ако аз бях на твое място..."

Емоционалното въздействие, което театралното изкуство оказва на зрителите, провокира у тях емпатия към жертвата на представената ситуация и те влизат в нейната роля, за да предложат промяна в поведението й, която да разреши проблема. Форум театърът /ФТ/ дава на зрителите изключителната възможност в безопасна среда да проверят ефективността на предлаганата от тях стратегия. Действията на зрителя-актьор предизвикват реакция ог страна на останалите герои и провеждащия интервенцията зрител понася последиците от своите действия. Доказано е, че няма по-ефективен и дълготраен резултат от този, получен чрез преживяване.

Влизайки в ролята на жертвата, дори със съзнанието, че са само участници в театрална игра, младите хора ще изпитат голямата безнадеждност на опитите за измъкване от капана на дрогата. Ще осъзнаят необходимостта от борба за недопускане на нови жертви в него

Целите, преследвани с изпълнението на проекта са:

 1. Осъзнаване на негативните последици от употребата на наркотични вещества и необходимостта от предотвратяването й от страна на младите хора.

  1. Провеждане на неформално обучение на младежи-обучители на свои връстници за превенция на употреба и разпространение на наркотични вещества.

  2. Мотивиране на участниците за доброволчество при провеждане на неформално гражданско обучение на техни връстници за недопускане употребата на наркотици

  3. Алармиране за фаталните последици от употребата на наркотици сред младите хора в отдалечени райони на страната.

  4. Намаляване търсенето и употребата на наркотици от младите хора и предотвратяване на здравните и социални последици от рисковото поведение.

  5. Отваряне на защитено пространство за диалог, за да могат младите хора да споделят актуалните си преживявания по темата.

  6. Създаване на пространство за усвояване на техники от асертивното поведение, които ще помогнат на младите хора да отстояват себе си, въпреки натиска на средата.

Постигането на поставените цели са насочени към изграждането на социално отговорно поведение на участниците, не единствено касаещо личното им поведение и съдба. Личната им намеса в минимизирането на този важен за здравето и годността за позитивно включване в обществения живот на нашата младеж проблем с наркотичната зависимост, ще ги превърне в двигатели на позитивна промяна на цялото общество.

Участниците в проекта получават:

Възможност за общуване с връстници, за което се закопняли след дългата covid изолация;Среща с нови хора; Промяна на еднообразното ежедневие; Далеч от родителския контрол, намират възможност за самоизява и самодоказване; Отваряне на защитено пространство за диалог и споделяне; Близост до природата, благодарение на това, че обучението се провежда в хотел „Борика“, гр. Чепеларе.

От особена важност е да бъдат създадени условия за подпомагане на придобиването на знания и умения, необходими за формирането на позитивно отношение към водене на здравословен начин на живот и избягване на рисково поведение. Те са необходима база за осъществяване на социалната адаптация и изграждане на асертивно поведение у младите хора.

ФТМФ представлява прилагане на новите познания и умения на практика. Най-трудната част в овладяването на форум театралните техники, е жокерирането, т.е. воденето на дискусия. В тези представления актьорите от театър "Цвете" все още ще бъдат в помощ на младите жокери, поради съвсем краткия курс на обучение, през който те са преминали. Това ще е първата тяхна работа с реална публика, което е от изключителна важност.

Вирни се горе