Продажба на ДЮФА, ученическо общежитие и още близо 30 имота предлага кметът на Община Смолян

Продажба на ДЮФА, ученическо общежитие и още близо 30 имота предлага кметът на Община Смолян

Предлага се и значително увеличение на административните такси за населението и бизнеса

Общинските съветници от групата на “Продължаваме Промяната - Демократична България” изразяват сериозна загриженост и неодобрение на плановете на кмета на Община Смолян за продажба на ключови общински имоти, включително познатата на всички сграда на ДЮФА, сградата на ученическото общежитие в кв. Райково и имота Фотоволтаичен парк.

На предстоящото заседание на Общински съвет - Смолян, в т.17 от Дневния ред, ще се разглежда Проектът на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 год. В програмата се предвижда продажбата на ученическото общежитие в Райково, сградата на ДЮФА и имота Фотоволтаичен парк, както и още близо 30 имота - частна общинска собственост. Съветниците от ПП-ДБ подчертават, че такива планирани продажби представляват деликатен въпрос за общността и насочват вниманието към предстоящото заседание на Общински съвет - Смолян.

Друга точка от дневния ред, която заслужава вниманието на гражданите е 21-ва. Предложеното увеличение на административните такси, както е посочено в проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени, в повечето случаи е със 100%.

Общинските съветници от ПП-ДБ изразяват твърдото си несъгласие с посочените по-горе предложения. Те настояват за активно участие на гражданите, за да се гарантира, че интересите и нуждите на смолянчани са съобразени в максимална степен. В този контекст, съветниците подчертават важността на широко и активно участие на гражданите в процеса на вземане на решения за бъдещето на общността.

Пресцентър ПП -ДБ

Вирни се горе