Продължва приемът на документи за еднократна целева помощ за първокласниците

Продължва приемът на документи за еднократна целева помощ за първокласниците

До края на септември ще продължи приемът на документи за еднократна целева помощ за първокласниците. До момента декларации са подали 37 хил. семейства от цялата страна, а Агенцията за социално подпомагане очаква броят им да достигне до 45 хил. Размерът на помощта е 250 лв.

Право на помощи имат семейства, които през последните 12 месеца са имали доход до 350лв. на член от семейството. В пакета документи трябва да бъде приложено удостоверение за това, че детето е за първа година в първи клас в държавно или общинско училище, както и неговият акт за раждане и лична карта на родителя.

От миналата година отпадна доходният критерий за деца с увреждания, дете с един жив родител и деца, които се отглеждат в приемни семейства.

Еднократната целева помощ за тази година е 250 лева, което е почти двойна спрямо минали години. Крайният срок за подаване на документи е 30 септември.

Вирни се горе