Продължава записването за математическия турнир "Иван Салабашев"

Продължава записването за математическия турнир "Иван Салабашев"

70 ученици от Смолянска област до момента са се записали за участие в ХХII-ия традиционен математически турнир ”Иван Салабашев”. Зпочнал по инициатива на секцията на СМБ в Стара Загора, турнирът придобива все по-голяма популярност. През 2012 година в него са участвали над 7000 ученици от цялата страна.

Турнирът се провежда от секциите на Съюза на математиците в България по места, под егидата на РИО на МОН и е предназначен за ученици от 2 до 12 клас. Времето за работа е 120 минути. Състезателните теми са за 2, 3, 4, 5, 6, 7 клас, обща тема за 8 и 9 клас и обща тема за 10, 11 и 12 клас. Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 12-та до 15-та – със свободен отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи се оценява с по 3 точки, а на следващите пет – с по 6 точки. Общата тема за учениците от 10, 11 и 12 клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи, като за верен отговор на всеки от въпросите се получават по 6 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават 22 точки. Решенията на двете задачи трябва да бъдат подробно обяснени.

В Смолян математическият турнир “Иван Салабашев” ще се проведе на 7 декември от 10.00 часа в сградата на ОУ ”Проф. д-р Асен Златаров”. Таксата за правоучастие е 5 лв. и се внася в деня на състезанието до 09.30 ч. Срокът за записване е удължен до 4 декември, 17.00 часа. Заявките се подават на e-mail: smb_smolyan@abv.bg .

Вирни се горе