Продължава ремонтът на близо 27 км от пътя Соколовци - Малка Арда в област Смолян

Продължава ремонтът на близо 27 км от пътя Соколовци - Малка Арда в област Смолян

Продължава текущият ремонт на близо 27 км от третокласния път ІІІ-863, в отсечката между Соколовци и Малка Арда на територията на област Смолян. Това е вторият етап от обновяването на общо 41 км от третокласното трасе. В края на юни т. г. беше подновена работата в отсечката Малка Арда - Баните, с дължина над 14 км. През миналата година в двата участъка са извършвани подготвителни работи.

Третокласният път свързва населените места в общините Баните и Смолян с областния център Смолян, както и областите Смолян и Кърджали.

Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Смолян. Предвидено е изпълнението на земни и скални изкопи, обрушване на скатове, ремонт на пътната настилка, полагане на бетонови бордюри. Отсечката ще е с нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи /мантинели/.

Стойността на ремонта в близо 27-километровия участък Соколовци – Малка Арда е 24,3 млн. лв. Срокът за завършване на предвидените дейности е до края на септември т. г.

По време на ремонта ще се работи на малки участъци и трафикът ще се осъществява в свободната от строителни дейности лента. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват стриктно пътната сигнализация. Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство при пътуването, но предприеманите дейности са наложителни, за да се осигури безопасното преминаване по отсечката.

Вирни се горе