Продължава изграждането на нови улици в община Рудозем

Продължава изграждането на нови улици в община Рудозем

Продължава изграждането на нови улици в община Рудозем. Кметът на община Рудозем – Румен Пехливанов, заедно с Фахри Рупецов – кмет на с. Сопотот инспектираха строителните дейности на улицата в населеното място. В разговорите местни жители бе обсъден напредъка на строителството. Хората изказаха своята благодарност за това, че вече имат нова улица, с добра настилка, парапети, отводняване и други актуални въпроси.

Вирни се горе