Прирастът на горите в област Смолян е 1 млн. кубика на година

Прирастът на горите в област Смолян е 1 млн. кубика на година

Към края на 2022 г. общата площ на горите върху горски и земеделски територии в района на дейност на Регионалната дирекция по горите – Смолян е 250 882 ха, като от тях 231 189 ха е горска територия, а 19 693 ха са гори върху земеделска територия. Това каза на пресконференция по повод "Седмицата на гората“, директорът на дирекцията, инж. Георги Кисьов, предаде "Фокус". Особеното тук е, че горите върху земеделска територия по-трудно се стопанисват по Закона за горите. Затова работим в тази насока, тези територии да преминат към горските територии, поясни той.

joro

"Средната възраст на горите на територията на РДГ – Смолян е 65 години и това е много добре. Общият запас на дървесината е 62 млн. кубика, а средногодишният прираст е 1 млн. кубика. Това говори, че гората е много добре стопанисвана и се развива устойчиво. Ползването през последните години показва, че ние не достигаме 60 % от прираста. Това от своя страна показва, че колегите са си свършили добре работата и имаме възобновяване. Въпреки каламитетие, които се получават от абиотични и биотични фактори, запасът се увеличава. Това е един ресурс, който трябва да се стопанисва добре, той е неизчерпаем при едни добри стопани и ние се стараем да бъдем такива“, поясни инж. Кисьов.

Той отбеляза, че като основна дейност, проверките, които се извършват от дирекцията са на основа подобряване на план-извлечения и програми. "От 2016 г. са повече план-извлеченията, а те се пускат, когато трябва да се промени нещо в гората. Тогава са били много повече, но за сметка на това се увеличават горско-стопанските програми. Те дават цялостна насока за 10 години. За нас е важно да има устойчивост за по-дълъг период. Тази тенденция е добра и показва, че и местното население, и лесовъдите на частна практика, и държавните предприятия се стараят да работят с идея за бъдещето“, каза още директорът на РДГ – Смолян.

Вирни се горе