Приключват ремонтните дейности на пътна връзка, която по пряк път свързва общините Мадан и Баните

Приключват ремонтните дейности на пътна връзка, която по пряк път свързва общините Мадан и Баните

Обновяването на пътя ще подобри свързаността между двете общини, като това ще осигури на хората по-бърз и удобен достъп до административни и здравни услуги. Ще се скъси времето за пътуване с 15 км и ще се подобри пътната безопасност. От друга страна, чрез реализацията на проекта цялостно са ремонтирани и асфалтирани основната пътна връзка на селата Миле и Касаб, както и пътя към селата Дишлийци, Купен и Гарабина, съобщи кметът на Община Мадан Фахри Молайсенов.

И по двете трасета са извършени цялостен ремонт и рехабилитация, включваща, полагане на асфалтова настилка, възстановяване на банкетите и откосите, подобряване на отводняването чрез почистване на съществуващите водостоци и отводнителни окопи, както и изграждането на нови, полагане на хоризонтална маркировка и мантинели.

Така хората от населените места вече ще могат да пътуват по-безопасно и комфортно, както до община Мадан, така и до община Баните.

Чрез реализираните дейности, Oбщина #Мадан продължава своята политика към подобряване на пътната инфраструктура не само в града, но и на територията на цялата община.

Множеството пътни реконструкции и рехабилитации, които извършихме до момента и които предстоят да бъдат направени са част от приоритетите ни за подобряване на общото благоустройство в ЦЯЛАТА ОБЩИНА, посочи градоначалникът.

Вирни се горе