Приключва Първия областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“

Приключва Първия областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“

Заместник областният управител на Смолян Явор Руженов и и.д „Главен секретар на Областна администрация –Смолян Андрей Кадишев връчиха сертификати на участниците в Първия областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“. С това символично приключи петдневното изложение, в което взеха участие над 20 земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция, майстори и занаятчии.

Те имаха възможност на безплатен щанд да предложат своята продукция, да получите актуална информация и консултации за кандидатстване с проекти по подходящи схеми и мерки, за възможностите за получаване на субсидии и разработване на проекти, да обменят опит и идеи. Проявата бе организирана от Областна администрация-Смолян , в партньорство с Областна дирекция “Земеделие“ -Смолян, Съвети в земеделието- Смолян, Държавен фонд „Земеделие” –Разплащателна агенция Смолян и Регионална занаятчийска камара.

Явор Руженов благодари на участниците и заяви, че Областна администрация –Смолян ще организира подобни инициативи в подкрепа на различните браншови организации и през следващите месеци.

Вирни се горе