Приключи ученическия конкурс на тема:„Полковник Серафимов – Освободителят на Родопите”

 Приключи ученическия конкурс на тема:„Полковник Серафимов – Освободителят на Родопите”

Финализиран бе ученически конкурс на РИМ „Стою Шишков” – Смолян за рисунка на тема „Полковник Серафимов – Освободителят на Родопите”, посветен на 150 годишнината от рождението на полк. Серафимов и 98 години от Освобождението на Родопите,съобщиха от РИМ -Смолян.

По повод на 150 годишнината от рождението на полк. Серафимов и 98 години от Освобождението на Родопите РИМ „Стою Шишков” – Смолян организира ученически конкурс за рисунка на тема „Полковник Серафимов – Освободителят на Родопите”. В конкурса участваха общо 58 ученика от 6 училища в Смолянска област:ОУ „Христо Ботев”- с. Елховец; ОУ” Васил Левски”-с. Боровина; ОУ „Стою Шишков” – с. Търън; ОУ „Н. Й. Вапацаров” – с. Широка лъка; VІІ СОУ „Отец Паисий”-Смолян и ІV ОУ „Стою Шишков” – Смолян. На 21 октомври от 15.00 часа в залите на музея ще бъдат пред- ставени и наградени отличените творби. Наградите за първо, второ и трето място са осигурени от Ротари клуб-Смолян. От името на организаторите – РИМ „Стою Шишков” – Смолян и Регионален инспекторат по образование – Смолян се връчват грамоти на всички участници в конкурса. Компетентно жури в състав: председател- Диана Савова – художник в РИМ „Стою Шишков” и членове Елка Пашалиева – художник и Иван Пеев художник в Художествена галерия – Смолян оцениха и отличиха първите награди. І награда – Христо Райдовски – ІV ОУ „Стою Шишков” гр. Смолян; Сияна Мандова -ІV ОУ „Стою Шишков” гр. Смолян и Садет Тикалчева – ОУ „Стою Шишков” – с. Търън ІІ награда- Семира Младенчева, Нери Чавдарова, Сара Шекирова-ОУ „Стою Шишков” – с. Търън и Радостина Карамфилова – ОУ „Васил Левски” – с. Боровина ІІІ награда- Йосифка Караджова – ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – с. Широка лъка и Росица Сгурова- VІІ СОУ „Отец Паисий” – гр. Смолян. Севин Шевелиева от ОУ „Христо Ботев” – с. Елховец получава поощрителна награда.

Вирни се горе