Приходите, събрани от офиса на НАП в Смолян, растат с 20 млн. лв. спрямо миналата година

Приходите, събрани от офиса на НАП в Смолян, растат с 20 млн. лв. спрямо миналата година

Към 31 август 2021 година в офиса на НАП в Смолян са постъпили 129 млн. лв., което е 20 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НАП. Общо данъчните приходи възлизат на 56 млн. лв. към 31 август, включително 21 млн. лв. данък върху доходите на физическите лица, 10 млн. лв. корпоративни данъци и 25 млн. лв. ДДС. Общият размер на приходите от осигурителни вноски за периода е 70 млн. лв., като от тях 42 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 19 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и 9 млн. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при данък върху добавената стойност – 51 %. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с 21 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с 11 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП Смолян. „В условия на пандемична обстановка отчитаме много добри резултати. Благодаря на колегите за усилията и постигнатите резултати“, коментира по повод ръст в приходите директорът на офиса на НАП Таньо Караманолов.

Вирни се горе