Приеха бюджета на Община Смолян за 2022г.

Приеха бюджета на Община Смолян за 2022г.

Общинският съвет прие на днешното си онлайн заседание, бюджета на Община Смолян за 2022 г. 21 от съветниците гласуваха „за“, 1 беше против и 5 гласуваха „въздържал се“.

Председателят на бюджетната комисия в ОбС Стоян Иванов посочи, че бюджетът е реален, обективен и напълно изпълним. Няма увеличение на местните данъци и такси, остават в същия размер каквито са били и през 2021 г. Нови дългове също не се предвиждат. Финансовите му показатели са в норма и подобрени, единствено остава този за поетите ангажименти.

Бюджетът е балансиран, съставен е след изготвен анализ на приходите и разчет на разходите съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян. Най-важният документ за общината осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.

Рамката на бюджета за 2022 г. е в размер на 64 690 162 лв., в това число делегираните от държавата дейности са 34 193 919 лв. и местните дейности са 30 496 243 лв. Бюджетът отговаря на всички изисквания на законите на страната и Конституцията. Проведено е и общественото му обсъждане. По време на дебатите бяха направени и няколко предложения от съветници, които бяха приети. Сред тях са средства за ремонтни дейности на старото училище в Устово, почистване и консервиране на Алеята на възрожденците също в кв. Устово, безплатна Детска кухня, проектиране на пътя Черешова река-Киселчово, път между двете махали на Кутела, частична рехабилитация на детска площадка до читалище „Балкански просветител“ в Райково, както и средства за големите християнски и мюсюлмански празници.

Вирни се горе