При специализирана полицейска операция 14 подрастващи спипани в заведение след вечерния час

При специализирана полицейска операция 14 подрастващи спипани в заведение след вечерния час

За времето от 22:00 часа на 11.03 до 04 часа на 12.03.22 г. на територията обслужвана от ОДМВР–Смолян е проведена специализирана полицейска операция за проверка на питейни и увеселителни заведения с цел установяване на малолетни и непълнолетни лица, намиращи се в тях след 22:00 часа без придружител. В един от проверените обекти в областния град са установени 14 подрастващи, пребиваващи след вечерния час в заведението без родител или придружител.

Всички те са предадени на родителите им, които са призовани в Областната дирекция за снемане на обяснения, като работата по случая продължава. В Закона за закрила на детето е диференцирана отговорността на родителя, според възрастта на детето му. Ако децата не са навършили 14 години – родителите са длъжни да ги придружават на обществени места след 20:00 часа, а ако са на възраст от 14 до 18 години – след 22:00 часа. Ако родителят е възпрепятстван да придружава детето си, когато е извън дома след определения от закона час, той има задължението да му осигури пълнолетен придружител. Родителите на деца, които присъстват на обществени места след тези часове, без придружител, подлежат на санкция от 300 до 500 лв. При повторно нарушение глобата е от 500 до 1000 лв.

Спрямо собственика на заведението, предстои предприемане на административно наказателни мерки. За подобни нарушения законът предвижда глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., за лицата допуснали в управляван от тях търговски обект да присъстват деца във времето от 22:00 часа до 6:00 часа. При повторно нарушение глобата е от 5000 до 8000 лв.

Областна дирекция на МВР – Смолян информира, че подобни проверки ще продължат да се правят и за в бъдеще с цел защита живота и здравето на подрастващите.

Вирни се горе