Президентът на ЮЕМФ проф. Андрей Кехайов в участва в научната програма на 47 –ия международен конгрес в гр. Крагуевац, Сърбия

Президентът на ЮЕМФ проф.  Андрей Кехайов в участва в научната  програма на 47 –ия международен конгрес в гр. Крагуевац, Сърбия

ОФИЦИАЛНО УЧАСТИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ЮГОИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ – ПРОФ. АНДРЕЙ КЕХАЙОВ И ЧЛЕНОВЕ НА БОРДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В 47 „ОКТОМВРИЙСКИ ДНИ НА ЗДРАВЕТО“ И 150 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ЛЕКАРСКИЯ СЪЮЗ НА СЪРБИЯ, 26-28 ОКТОМВРИ 2022г. гр. Крагуевац, Сърбия

Президентът на Югоизточно- Европейския Медицински Форум – проф. Андрей Кехайов и членове на Борда на организацията от България, Сърбия, Северна Македония, Гърция, Словения, Босна и Херцеговина и Черна Гора участваха в научната програма на 47 –ия международен конгрес в гр. Крагуевац, Сърбия „Октомврийски дни на здравето“, 26-28 октомври 2022г. Конгресът се организира от Сръбското лекарско дружество гр. Крагуевац и Сръбския Лекарски Съюз. Над 300 лекари участваха в събитието, на което бяха изнесени над 50 научни доклада в диагностичната радиология, инвазивната кардиология, стоматологията и други. Представени бяха иновативни практики и медицински техники използвани в съвременната медицинска дейност. По време на форума проф. Андрей Кехайов представи доклад за историята, дейността и перспективите на организацията на лекарите от Югоизточна Европа. Членовете на Борда на ЮЕМФ участваха в юбилейните тържества по случай 150 годишния юбилей от създаването на Лекарския съюз на Сърбия - най-старата организация на лекарите в Европа. Проведоха среща с Декана на Факултета по Медицина в гр. Крагуевац, на която бяха обсъдени възможностите за по-тясно сътрудничество в различни области на медицината с лекарите от региона, използване на обменни форми на обучение. Проф. Кехайов отправи покана за съвместно участие на лекари от факултета по медицина и членове на ЮЕМФ в международни програми, проекти и семинари. Паралелно с конгреса членовете на Борда на ЮЕМФ проведоха работно заседание, на което обсъдиха негативните тенденции сред младите лекари и редица организационни въпроси, свързани с основните дейности на организацията и провеждането на международен медицински конгрес на ЮЕМФ през 2023г. На участниците в събитието бяха връчени специални и мемориални награди и плакети.

anri

keha

Вирни се горе