Президентът на ЮЕМФ- проф. Кехайов е представителят на България в конференция на Европейски форум на медицинските асоциации

Президентът на ЮЕМФ- проф. Кехайов е представителят на България в конференция на Европейски форум на медицинските асоциации

Президентът на ЮЕМФ- проф. Кехайов е представителят на България в конференция на Европейски форум на медицинските асоциации (ЕФМА). Събитието се откри на 22.06.2023г. във Варшава, Полша. В ежегодната конференция на ЕФМА присъстват и д-р Отмар Клойбер- Генерален секретар на Световната медицинска асоциация, проф.Монтгомъри-президент на Германската немска асоциация, представители на Украйна,Малта, Изразел, Армения, Грузия, Полша, Франция и др.

На събитието присъстват още представителите на борда на ЮЕМФ- проф. Гиа Лобжанидзе- вицепрезидент на ЮЕМФ и президент на Грузинската медицинска асоциация и д-р Александър Левин- Израел.

Тазгодишната среща се организира под наслов: ,,Солидарност с Украйна“. Основните теми на форума са: ,,Медицината по време на конфликт“, Миграцията на здравните работници, Здравеопазване за бежанци, Рехабилитация и други актуални въпроси. В дневния ред са включени доклади на страните членки за ЕФМА, а Сдружение ЮЕМФ имаше възможността

да представи своята дейност, както и кратки акценти за предстоящото си събитие-Дванадесети международен медицински конгрес, 6-10 септември 2023, Солун, Гърция.

В рамките на конференцията проф. Кехайов проведе двустранни срещи с Президентката на ЕФМА- адв. Леа Вапнер и др. Конференцията продължава и днес 23.06.2023 г. с поставяне на нови въпроси относно предизвикателствата пред медицинското съсловие в 21-ви век.

Вирни се горе