През месец март ще се проведе съвместна международна подготовка „Родопи 24“

През месец март ще се проведе съвместна международна подготовка „Родопи 24“

От 101 Алпийски полк съобщават, че за времето от 19 до 28 март т.г. ще се проведе съвместна международна подготовка „Родопи 24“ в районите на „Перелик“, „Белия камък“, войсковото стрелбище на Военното формирование 28330 –Смолян, селата Момчиловци, Манастир, Давидково, Кутела, местността Хайдушки поляни и хижите „Преспа“ и „Свобода“.

На местата извън войсковите райони ще се използват имитационни средства, а не реални боеприпаси.

В районите на провеждане на съвместната подготовка ще бъдат предприети всички мерки за недопускането на замърсяване на околната среда и нарушаване на екологичното равновесие, информират още от 101 Алпийски полк.

Вирни се горе