През автгуст и септември се провеждат обучения за събиране на билки, гъби и диви плодове в област Смолян

През автгуст и септември се провеждат обучения за събиране на билки, гъби и диви плодове в област Смолян

Теоретични и практически обучения по събиране и съхранение на билки, гъби и диви плодове за 84 младежи ще се осъществят през м. август и септември в гр. Девин, с.Борино, с.Змеица, с.Барутин, гр. Смолян, с. Смилян и с. Могилица в рамките на проект BG05/1719 „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“.

Обученията ще бъдат съобразени със специфичните горски дарове във всяко населено място. Целта им е младежите да обогатят познанията си, да придобият умения за природощадящо събиране и съхраняване на билки, гъби и диворастящи плодове и да изградят в себе си отношение към грижа и опазване на природата за да могат да се възползват от нейните плодове и в следващи години; За популяризиране на проекта и набиране на участници двете неправителствени организации реализираха през м. юли и началото на август 7 информационни срещи в Девин, Борино, Змеица, Барутин, Смолян, Смилян, Могилица със съдействието на съответните общини, кметства и местните общности. С интерес и загриженост за съхранение на природното богатство са посрещнати както възможностите за повишаване на знанията за билките в околностите от специалисти с богата практика, така и алтернативата за допълнителни доходи от събирането и предаването им по време на информационните срещи. Особен интерес е проявен към начина на съхранение на билките гъбите и диворастящите плодове, както и към пунктове за изкупуване. Участниците в обученията ще имат възможност да получат конкретни отговори и на други интересуващите ги въпроси от обучителите-специалисти. В рамките на проекта са осигурени лични предпазни средства и материали както за теоретичните, така и за практическите занимания.

Специализирано списание с билков календар ще затвърди познанията на участниците и ще разпространи постигнатото по проекта; Конференция на тема “Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, която ще събере заинтересовани страни за обсъждане на проблеми по устойчивото развитие на планината, мерките за опазване на околната среда, популациите и застрашените видове. Конференцията ще бъде съпроводена от Изложба на култивирани билки и подправки и демонстрация на начини на отглеждане в домашна среда. Общата загриженост на двете сдружения за Родопа планина ни обедини да предприемем мерки за да допринесем за повишаване на приносът за участието на неправителствените организации при стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. Бюджет на проекта- 20 559.13 евро, от който: Безвъзмездна финансова помощ 18 298.16 евро; Собствен принос: 2 260.97 евро. Проектът се изпълнява за период от 10 месеца.

Вирни се горе