ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

 ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

За големия християнски празник Възкресение Христово се събират много хора в църковните храмове, палят се свещи, с това се повишава рискът от възникване на пожари.

За да не се помрачава празникът и за да се предотврати възникването на пожари, служители от РСПБЗН-Смолян извършиха проверки в църковни храмове, в които ще има празнични богослужения. Навсякъде обектите са осигурени с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари; пътищата за евакуация са проходими и чисти от горими материали и оборудване; крайните евакуационни изходи са в изправно състояние; електрическите инсталации са в изправно техническо състояние. На църковните служители са дадени следните указания за ограничаване предпоставките за възникване на пожари в църковните обекти. РСПБЗН-Смолян призовава гражданите за повишено внимание и за спазването на основните правила за пожарна безопасност.

Когато сте у дома:

– поставяйте горящи свещи само на безопасни места, върху негорими подложки на разстояние от горими материали;

– пазете косата и дрехите си, когато палите свещ;

– употребявайте свещи на недостъпни за деца и домашни любимци места;

– когато излизате от вкъщи, се убедете, че не сте оставили горящи свещи.

На обществени места:

– мислете за своята безопасност и тази на хората около вас. Пазете косата и дрехите, когато палите или пренасяте свещ;

– не изхвърляйте безразборно горящи свещи и клечки кибрит;

– при влизане в обществена сграда, обърнете внимание на схемата за евакуация. Запомнете пътя по който сте влезли и местата на противопожарните уреди;

– при инцидент, запазете самообладание и без блъскане, се насочете към изходите. Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята.

– при евакуация следвайте указанията на персонала и на пристигналите пожарни екипи.

– помогнете на жените и децата да напуснат първи мястото на инцидента. При необходимост , окажете първа помощ на пострадалите или уведомете пожарните екипи за тяхното местонахождение.

При инцидент сигнализирайте на тел. 112!

Вирни се горе