Промените в Закона за народните читалища ще обсъждат на среща в Смолян

Промените в Закона за народните читалища ще обсъждат на среща  в Смолян

Регионална среща на тема „Нормативна база за работа на българските читалища” организира РЕКИЦ ”Читалища” – Смолян,съобщиха от общината. Тя ще се проведе на 21 октомври от 10.30 часа в Сесийна зала на общината.

Представители от читалищата в Смолянска област ще бъдат запознати с новата правна рамка на българските читалища. Във втората част на срещата ще се включат децата от Младежкия парламент в Смолян. Студентът от Юридическия факултет на Софийски университет Радостин Деянов ще разкаже за дейността на Европейския Младежки парламент.

Освен запознаване с промените в закона за народните читалища, регионалната среща цели и разширяване параметрите на дейност и разгръщане на ресурсните възможности на читалищата в областта.

Вирни се горе