ПРЕДСТОИ ВРЪЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”

ПРЕДСТОИ ВРЪЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”

Община Смолян и Съюзът на българските писатели организират за пореден път конкурс между творци от цялата страна, които пишат в Хайтовата литературна традиция, а произведенията им са посветени на Родопа планина. В конкурса могат да участват книги, написани през 2020 и 2021 г.

Професионално жури ще предложи носителя на наградата. Националната литературна награда „Николай Хайтов” се връчва през година и има парично изражение в размер на 500 лева. Тазгодишният носител ще се окичи с нея по време на Празника на Смолян (19 – 22 октомври 2021 г.) Крайният срок за представяне на книгите е 1 септември 2021 г., а адресът:

4700, град Смолян

Бул. „България” № 12

Общинска администрация

За Цветанка Илиева

На всички участници желаем успех!

Вирни се горе