Предстои стартирането на приеми на заявления за подпомагане по под-мерки 22.1 и 22.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Предстои стартирането на приеми на заявления за подпомагане по под-мерки 22.1 и 22.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Предстои стартирането на приеми на заявления за подпомагане по под-мерки 22.1 и 22.2 за извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна по ПРСР 2014-2020 г.

Приемът по под-мярка 22.1 ще бъде насочен към сектор пчеларство и оранжерийно производство на ягоди и малини, а приемът по под-мярка 22.2 ще обхваща преработвателни предприятия и групи/организации на производители.

Резюме на основните параметри на подпомагането по под-мярка 22.1 може да изтеглите от ТУК, а за под-мярка 22.2 – от ТУК.

Приемите на заявления за подпомагане ще бъдат обявени на интернет страниците на Министерство на земеделието (МЗм) и Държавен фонд „Земеделие“ със заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ.

Поради ограничения срок за договаряне, предвиден в чл. 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 – 31 март 2023 г., срокът за кандидатстване ще бъде кратък.

Проекта на Наредбата по под-мярка 22.2 е качен за публично обсъждане на електронната страница на МЗм: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-prilagane-na-podmyarka13223/, както и на портала за обществени консултации: https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7426, където могат да се правят препоръки и предложения за подобряване на националното законодателство за прилагане на мярката в срок до 27.02.2023 г.

Вирни се горе