ПРЕДСТОИ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ОСТЕОПОРОЗА В РЗИ – СМОЛЯН

ПРЕДСТОИ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ОСТЕОПОРОЗА В РЗИ – СМОЛЯН

Във връзка със Световният ден за борба с остеопорозата (20.10.2022г.) РЗИ - Смолян организира скрининг за измерване на костна плътност. Измерването ще се проведе на 28 и 29 октомври в здравната инспекция от д-р Александър Маринков, ревматолог от УМБАЛ „Каспела“ гр. Пловдив срещу цена от 25 лв. Желаещите може да се запишат на тел. 0301/ 5-89-30 всеки ден от 830 до 17 часа.

Остеопорозата продължава да е най-разпространеното заболяване на костите. Характерно за него е намаляването на масата на костното вещество. Като резултат се повишава чупливостта на костите и нараства рискът от счупвания. Загубата на костна маса настъпва сравнително бавно и почти незабележимо, що се отнася до наличието на болестни симптоми. Често едва появата на фрактури разкрива съществуващата остеопороза. Разбира се, особено важно е остеопорозата да бъде установена именно в безсимптомния или предфрактурен стадий, като още тогава се започне съответното лечение. Това може да стане чрез количествени методи за оценка на костната маса по нейната минерална плътност (остеодензитометрия), които за няколко минути определят количеството и плътността на костната тъкан, отклоненията от физиологичните граници и наличието на остеопороза.

Измерване на костната плътност е необходима в следните случаи:

При всички жени с ранна менопауза (преди 45 годишна възраст)

За болни при които е установена деформация на телата на прешлените (“сплеснати” прешлени).

При болни, лекувани продължително с кортикостероиди

При болни с някои придружаващи заболявания (ендокринни, бъбречни, кръвни и др. заболявания)

Когато трябва да се проследи ефектът от лечението на остеопорозата

Лечението на остеопорозата е трудно, скъпо и продължително. Затова обърнете внимание на профилактиката.

Вирни се горе