Представят изложба на детски рисунки

Представят изложба на детски рисунки

Народно Читалище „Христо Ботев-1871”гр. Смолян и Клуб на дейците на културата представят изложба на детски рисунки от кръжока по „Изобразително изкуство“ при читалището, с ръководител:Розета Субашиева.

Изложбата ще бъде открита на 18.02.2013г. от 18.00 часа в зала „П.Стайков“.

Вирни се горе