Представят инициативите на АИКБ за подобряване на бизнес климата на среща в Смолян

Представят инициативите на АИКБ за подобряване на бизнес климата на среща в Смолян

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-широко представителната на национално равнище организация на работодателите ще представи инициативите на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.

През последните 20 години АИКБ работи неуморно в полза на българския бизнес. В рамките на пресконференцията ще бъдат представени резултатите от нашите непрестанни усилия, както и предстоящите задачи за 2016 г., насочени към:

Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;

Ограничаване и превенция на неформалната икономика

Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;

Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;

Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;

Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;

Развитие на човешките ресурси;

Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

Участници в пресконференцията, която ще се проведе на 18-ти февруари в хотел “Кипарис” ще бъдат Стефан Василев, член на УС на АИКБ; Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ.

Вирни се горе