Представяме Ви, InForceIT Academy - първата ИТ академия в Смолян!

Представяме Ви, InForceIT Academy - първата ИТ академия в Смолян!

Технологичният прогрес и дигитална трансформация са основен мотиватор за повишаване нивото на компютърна грамотност, с цел оптимизиране и увеличаване на ефективността.

В InForceIT предлагаме широкоспектърно обучение, включващо комплексни умения, подобряващи продуктивността и нивото на ИТ компетентност на всеки курсист.

Стартиращият ни курс щи Ви подготви в няколко основни направления:

Компютърни системи и периферия;

Инструменти за информационна сигурност;

Умения за изготвяне на документи, таблици и презентации;

Споделяне и използване на материали в облачно пространство;

Бизнес етика, комуникационни умения и работа в екип;

Придобиване на практически знания по английски език;

Основни техники за дигитализация на работните процеси.

С удоволствие, Ви каним на кратка презентация на нашата академия - 21.07.22г. (четвъртък), от 17:00ч., в сградата на Община Смолян, зала 247.

Повече информация за нашите курсове може да откриете на www.inforce.it.

Вирни се горе