Представители на земеделски служби в област Смолян участваха в „Ден на превенция на риска” по проекта LANDSLIDE

Представители на земеделски служби в област Смолян участваха в „Ден на превенция на риска” по проекта LANDSLIDE

Днес, 29 ноември, в Областна администрация Смолян се проведе поредния „Ден на превенция на риска” с ръководители и експерти от земеделски служби от област Смолян. Срещата е част от планираните дейности по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”.

Координаторът на проекта инж. Радка Тунева-Янчевска поздрави присъстващите от името на fбластния управител Недялко Славов и от свое име. Тя представи целите, извършените дейности, както и резултатите към настоящия момент. Участниците бяха запознати с разработения модел и специфичен софтуер, чиято основна функция е, на базата на събраните метеорологични данни и количеството на подпочвената влага, да предсказват опасностите от свлачища. Софтуерът е адаптиран за всички тестови територии, които са включени в рамките на проекта, като една от тях е свлачището в района на „Смолянски езера”.

Проектът LANDSLIDE има за цел да се разработи и приложи иновативен модел за оценка на риска от свлачища, който да е в състояние да осигури на Европейските служби за гражданска защита динамична информация за по-добра оценка на риска и съответно подобряване планирането на мерките за превенция чрез насърчаване на култура на превенция сред съответните заинтересовани страни и физически лица. Водещата организация е Университет Камерино, Италия. Партньорите са: Областна администрация-Смолян; БАН-Институт за информационни и комуникационни технологии; Провинция Анкона, Италия; Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция; област Белско Бяла, Полша.

Вирни се горе