Представители на МИКЦ „Аз Мога“ и “Млади изследователи за младежко развитие" ще се включат активно в множество събития

Представители на МИКЦ „Аз Мога“ и “Млади изследователи за младежко развитие" ще се включат активно в множество събития

Представители на МИКЦ „Аз Мога“ и НПО “Млади изследователи за младежко развитие" ще се включат активно в множество събития в рамките на няколко седмици.

На 28-29 септември 2017 г. ще вземат участие в обучение за НПО „Мобилизация на ресурси и съвременни примери за фонадонабиране“ В края на обучението участниците (представителите на НПО) ще познават различни иновативни и работещи примери на финансово устойчиви НПО дейности, които могат да бъдат от полза за бъдещата работа на техните организации и ще са база за развитие на стратегии за разнообразяване на източниците на финансиране.

Обучение “Стратегическо управление в младежката сфера”, което ще се проведе в София в периода от 30 септември – 1 октомври 2017 г. от Сдружение Национална младежка карта пък ще повиши познанията на представители на младежки организации за стратегическо управление, разбиране на структурата и работата на държавната администрация, както и развитие на умения за участие в процеса на вземане на решение.Съдържателната част включва работа с университетски преподаватели, както и треньори от Звеното на Национален младежки форум. Звено от обучители на Национален младежки форум ще бъде част от екипа, който ще реализира това обучение. Обучението ще повиши капацитета на собствените ви организации и би спомогнало процеса по структуриране на следващите Стратегически приоритети на Национален младежки форум.

От 5 до 8 октомври 2017 година представители ще присъстват на национална конференция за доброволчеството в България , която ще се проведе в град Варна. Основната цел на проекта е обединяване на доброволческите организации и доброволците на обща конференция, на която да се обменят добри практики от работата по проблемите на доброволчеството в България и унифициране на действията по решенията им.

Младежи за участие в международни проекти ще бъдат изпратени на остров Крит и Бърно,Чехия. И в двата проекта младежките работници от смолянска област ще имат възможност да изложат своите идеи за преодоляването на проблеми като : насилие, дискриминация, расизъм, ксенофобия и неравенство между половете. Целта е младежите с общи усилия да разработят модел, приложим в различни ситуации, който да служи за превенция на всякакви опити за нарушаване на човешките права. Проектът цели да запознае младежите с перспективите за развитие и промяна, придобиването на знания и умения, които ще им бъдат от полза, за да се справят с динамичната международна обстановка. Предизвикателствата, пред които сме изправени в наши дни изискват добра подготовка и познания относно настъпващите промени. По време на проектите младежите ще бъдат насърчавани да проявяват толерантното отношение, уважение и разбирателство, както помежду си, така и спрямо всички хора.Ще се научат и как да се противопоставят на „езика на омразата“, който все по-често се употребява.

Екипът на МИКЦ припомня ,че актуални възможности за младежите се споделят на тяхната фейсбук страница: https://www.facebook.com/MOGASmolan/ и https://www.facebook.com/youngimprovers/

Вирни се горе