Представители на "Клуб на жените Родопчанка" участваха в двудневен семинар в Пловдив посветен на климатичните промени

Представители на "Клуб на жените Родопчанка"  участваха в двудневен семинар в Пловдив посветен на климатичните промени

Двудневен семинар посветен на климатичните промени и равнопоставеността на половете, различното въздействие на изменението на климата върху здравето на жените и мъжете, ролята на жените като агенти на промяната, отчитане на нуждите на жените при вземане на решения относно разпределянето на ресурси за инициативи по изменение на климата, бюджетиране от гледна точка на равнопоставеността на половете се проведе на 11 – 12 ноември 2022 в хотел „Рамада Пловдив Тримонциум“, гр. Пловдив.

В него участваха и представители на политически партии, институции, местна власт, НПО, младежки организации и медии. Радка Тунева-Янчевска и Диана Калайджиева от Клуб на жените Родопчанка се включиха активно в семинара, както и Стефка Анастасова-представител на Smolyannews.com

radka

Фокуса на програмата през първия ден бе върху различното въздействие на изменението на климата и ролята на жените, като агенти на промяната. Срещата беше открита от Илиана Балабанова, Председател на Българска платформа към Европейско женско лоби, която приветства участниците и представи лекторите.

За климатичните промени и здравето на жените. Жените - по-уязвими по отношение на въздействията на промените в климата, лекция изнесе д-р Зорница Спасова, гл. ас. в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерство на здравеопазването.

Зорница Спасова получава докторска степен по Климатология в СУ „Св. Климент Охридски“ и от 2008 г. работи върху проблемите, свързани с въздействие на изменението на климата върху човешкото здраве. Тя е част от авторския екип на онлайн платформата “Климатека“, научен секретар на Българското дружество по медицинска география, хъб мениджър на програма Climate KIC за НЦОЗА и организатор на the Lancet Countdown on Health and Climate Change в България.

zori

Изменението на климата задълбочава съществуващото от векове социално и икономическо полово неравенство. Климатичните промени са и двигател на здравните неравенства. Жените са по-уязвими към измененията на климата заради по-крехката физиология, по-ниския среден доход, зависимото положение в обществото, специфичните активности при изпълняване на семейните задължения и т.н. В световен мащаб природните бедствия като суша, горещи вълни, наводнения и бури убиват повече жени, отколкото мъже. Тези последици зависят, освен от естеството на събитието, и от социалния статус – ефектите на разликата между половете върху продължителността на живота са по-големи при по-тежки бедствия и в региони и държави, в които социално-икономическият статус на жените е особено нисък. В сесията ще бъде обяснена връзката между климатичните промени и човешкото здраве с акцент върху жените като една от уязвимите групи. Ще бъдат посочени мерки за адаптация и примери за многосекторни решения на проблема за въздействието на изменението на климата върху здравето на жените.

Сюзън Грифин, казва: че жената говори с природата. Че чува гласове изпод земята. Че вятърът духа в ушите ѝ, а дърветата ѝ шепнат. Че мъртвите пеят през устата ѝ и плачът на бебетата е ясен за нея. Но за него този диалог е приключил. Той казва, че не е част от този свят, че е подходил към този свят като чужденец. Той се разграничава от жената и природата.“

Д-р Милена Статева, социолог, психолог и процесен консултант, автор от екипа на Климатека, основател на сдружение "Орион - Грижа за Лидери и Авторитети представи феминисткия подход към околната среда и климата.

Това е алтернативна рамка и подход на живеене, мислене, правене и участие чрез етика на грижата. Както всяка утопия и тази вече се случва и се е случвала през хилядолетията. Просто сега намираме много повече възможности да я формулираме и инсталираме в начина си на живот, в ежедневието си и в системите, които градим. Милена ще представи резултатите или „находките“ от изследователския проект “Разкриване" на Орион Грид, финансиран от Европейската климатична фондация. Според Орион Грид хората имат готовност за нов подход към климатичните промени, който е феминистки и социално-екологичен в сърцевината си. Те развиват нови, екологични идентичности и съответни поведения, които да се противопоставят на вековни трансгенеративни травми и властващата в неолибералните режими нарцистична идентичност. Появяват се джобове на утопия в преобладаващо апокалиптичната дистопия, които противодействат на разрушителния ексепционализъм - усещането, че всичко ти е позволено и всяка простъпка ще ти се размине, защото си сред силните на деня. Ще завоюват ли биосферните ценности пространствата и ресурсите, завзети от алчната идеология на растеж?

По темата се проведе и дискусия с участниците в семинара.

Втория ден от срещата бе с акцент върху необходимостта от отчитане на нуждите на жените при вземане на решения на национално и местно ниво относно разпределянето на ресурси за инициативи по изменение на климата; бюджетиране от гледна точка на равнопоставеността на половете.

Илиана Балабанова откри сесията с кратък увод към темата за джендър 1 подхода при разпределянето на ресурси и жените, като агенти на промяната.

За жените в процесите на вземане на решения, включително и по отношение на климата говори Михаил Гръблев.

misho

Той е магистър по Славянска филология от 2000г. и магистър по Право от 2017г. Има повече от 20 години стаж като журналист в регионални и национални електронни медии – БНР, БНТ и др. Понастоящем е докторант във Философско-исторически факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и работи в интердисциплинарна научна област между право и социология, като анализира генезиса и реализацията на домашното насилие, като резултат от половата неравнопоставеност в законодателството и социалните системи. Той е хоноруван асистент и преподавател по дисциплини като Социално предприемачество, Презентационни умения, НПО сектор и регионално развитие и др. Работи като гл. юрисконсулт на Фондация Джендър Алтернативи и длъжностно лице по защита на личните данни към нея.

Сесията бе насочена към обобщено представяне на стратегията за „gender mainstreaming„ на Европейския институт за полова равнопоставеност. В конкретика и детайлно ще бъде демонстриран джендър подходът при взимането на решения, касаещи климатичните промени и разпределянето на ресурсите и участието на жените в тези решения. Ще се анализира настоящата обстановка и ще се потърси отговор на въпроса дали към момента съществуват специфични механизми за участието на жени и отчитането на джендър перспективите при взимането на решения относно климатичните промени. Ще се направят законодателни препоръки.

Темата за интегриране на джендър подхода при разпределянето на ресурси на национално и местно ниво, включително и по отношение на климатичните промени, представи

Любомира Кадиева , която е магистър по психология от 2020г. През 2019г. завършва бакалавърска степен по социални дейности в Педагогически факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Работи като доброволец към Фондация „Джендър алтернативи“ гр. Пловдив от 2008 година. А след придобиване на магистърската си степен работи като психолог в Консултативния център на Фондацията, който е специализиран за провеждане на консултации на жени и деца, жертви на домашно насилие. Понастоящем изучава психотерапия на детско-юношеската възраст към Медицински университет-Пловдив.

kad

Обобщено сесията представи същността на джендър бюджетирането. Ще бъде представена концептуална рамка за джендър бюджетиране, входни точки за интегриране на джендър бюджетирането в рамките на Европейски структурни фондове. Ще бъдат посочени добри примери и практики от страни, в които се прилага джендър бюджетиране.

Модератор на двудневния семинар бе Илиана Балабанова.

Илиана Балабанова е съ-основател и председател на Българската платформа към ЕЖЛ. Тя има над 25 години опит в областта на равнопоставеността на половете, интегриране на джендър подхода в политиките и в процесите на вземане на решения, превенция и защита от насилие над жени и момичета. През годините е била ангажирана в различни дейности и на различни позиции, в т.ч. ръководител, изследовател и лектор в научни изследвания, национални и международни проекти в областта на правата на жените, член на различни консултативни съвети и експертни групи на национално и международно ниво. През 2016 – 2018г. Илиана Балабанова е вицепрезидент на най-голямата коалиция от неправителствени организации, работещи за правата на жените на ниво Европейски съюз, Европейското женско лоби (ЕЖЛ), от 2010г. досега е национален експерт в Обсерваторията срещу насилието над жените към ЕЖЛ. От 2022 г. Илиана Балабанова е член на Форума на експертите към Европейски институт за равенство между половете, където е представител на неправителствените организации на ниво Европейски съюз.

ili

hora

Вирни се горе