Представиха възможности за летни стажове в ЕСО ЕАД за студенти на Физико-технологичния факултет към ПУ, база Смолян

Представиха възможности за летни стажове в ЕСО ЕАД за студенти на Физико-технологичния факултет към ПУ, база Смолян

Представители на ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД (ЕСО ЕАД) - отдел Смолян се срещнаха днес с преподаватели и студенти от физико-технологичния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ - база Смолян. Държавното дружество подкрепя образованието на млади специалисти със стремеж за развитие и реализация в областта на електроенергетиката. Пред студентите днес, бяха представени дейността на енергийния оператор и лятната стажантска програма. „Целта на кампанията е да се осъществят контакти с технически учебни заведения – средни и висши, да им бъде разяснена политиката на дружеството относно обучението, стажове и практики, които предлага държавната компания“, каза за SMOLYANNEWS.COM инж. Здравко Шехов – ръководител отдел Смолян на ЕСО ЕАД. Той презентира дейността на фирмата, която осъществява единно оперативно координиране и управление на електроенергийната система на Република България, осигурява експлоатацията, поддръжката, ремонта и надеждното функциониране на електропреносната мрежа. ЕСО ЕАД отговаря за съвместната й работа с електроенергийните системи на държавите от синхронната зона на Континентална Европа и работи за обединение на електроенергийните пазари в района.

По думите му компанията разполага с над 110 обучени ментори, за Смолян те са трима, които ще се занимават активно със желаещите стажанти - студенти и ученици, които ще предпочетат да провеждат своите летни практики в реална среда и ще се присъединят към екипа на ЕСО , посочи инж. Шехов.

„Стажантската и стипендиантската програми на Електроенергийния системен оператор са част от амбициозната програма на дружеството „Училище за енергетици“, която цели да допринесе за създаването на квалифицирани кадри за електроенергийния сектор като започне работа с тях още от средните училища.

Програмата на ЕСО „Училище за енергетици“ има за цел да привлече интереса на младите хора към професията на енергетика. Електроенергийният системен оператор се стреми да подкрепя професионалното образование, за да останат младите хора в България, да учат и да се развиват тук“, каза пред аудиторията Димитрина Александрова – гл.експерт, управление човешки ресурси към централно управление на ЕСО ЕАД. Тя подробно запозна присъстващите студенти с възможностите, които дружеството предоставя за включване в стажантски и стипендиантски програми. Летните стажове предлагат на студентите да наградят своите теоретични познания и работа в реална среда.

"В Смолян работим и с учениците от ПГТТ "Христо Ботев", като идеята ни е да затворим цикъла от дуалното обучение, след това университета и професионалната реализация", заключи г-жа Александрова.

zaedno

„Ръководството на Пловдивския университет в лицето на проф. д-р Невена Милева – Заместник ректор и доц. д-р Силвия Стоянова–Петрова – Декан на Физико-технологичния факултет подкрепя и насърчава сътрудничеството с фирмите от региона”, подчерта в хода на срещата доц. д-р Слави Любомиров – Заместник декан на факултета. „Благодарение на добрите взаимоотношения между Физико-технологичния факултет и ЕСО ЕАД нашите студенти могат да доразвият своите практични умения и реално да приложат наученото във Факултета. Нашата обща цел е да задържим младите хора в Смолянския регион, като им предоставяме възможности да се обучават, да се реализират и да се развиват кариерно”, добави той.

Присъстващите на срещата студенти получиха подаръци, подготвени от представителите на ЕСО ЕАД.

slavi

zdr

Вирни се горе