Предприемат мерки във връзка с откриването на ловният сезон

Предприемат мерки във връзка с откриването на ловният сезон

Във връзка с предстоящото откриване на новия ловен сезон за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня на 02.10.2021 г., са взети всички необходими мерки за обезпечаване на неговото нормалното протичане.

Подписан е оперативен план за взаимодействие между Областна дирекция на МВР – Смолян, Регионална дирекция по горите – Смолян, Южно – централно държавно предприятие – Смолян и ловните сдружение с цел осъществяване на превенция и контрол по време на провеждане на ловните излети в горските масиви на територията на областта.

В ход е извършването на инструктажи на ръководителите на дружинките по места от съответните структури на територията на ОД МВР – Смолян. Целта е още веднъж да се напомнят мерките за безопасно транспортиране и боравене с оръжие.

От извършен анализ от изминалите ловни сезони са изведени най-честите причини за допускане на инциденти:

  • стрелба по шум или неясно видима цел;

  • използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

  • неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;

  • самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;

  • употреба на алкохол и упойващи вещества.

В област Смолян има 2962 физически лица с разрешение за носене на оръжие с ловни цели. През изминалия ловен сезон 2020/2021 г. е констатирана една злополука с ранен, след като ловецът е допуснал една от посочените причини за възникване на инцидента – неправилно боравене с огнестрелно оръжие.

Това е поводът да се напомнят някои от основните правила за безопасно поведение:

  • участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;

  • стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;

  • стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника.

От утре започват съвместни проверки с представители от Регионалните дирекции по горите, държавните предприятия в ловно стопанските райони на област Смолян, като ще се следи за актуални, заверени ловен билет и членска карта и разрешително за лов попълнено с всички реквизити (срок, място, вид дивеч и др.). През миналия ловен сезон са проверени 78 ловни дружни и 1980 ловци, като не са констатирани нарушения по Закона за лова и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Вирни се горе