Предложения за промени в нормативната уредба във връзка с превозите с атракционна цел обсъдиха в Смолян

 Предложения за промени в нормативната уредба във връзка с превозите с атракционна цел обсъдиха в Смолян

Предложения за промени в действащата нормативна уредба в сферата на транспорта, във връзка с превозите с атракционна цел, бяха обсъдени днес на работна среща в Областна администрация -Смолян.

Срещата бе инициирана от Андрей Кадишев – и.д. Главен секретар на област Смолян по повод постъпилите през 2021 г. редица сигнали за извършване на нерегламентиран превоз на пътници с атракционна цел на територията на областта, последващи проверки и констатирани нарушения при извършване на този вид превози.

На срещата присъстваха директорът на ОДМВР – Смолян ст. комисар Николай Димов, началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Смолян гл.инспектор Костадин Марковски , началникът на ОО „Автомобилна администрация“ инж. Никола Марковски , кметове на общини и превозвачи, извършващи този вид транспорт.

Превозвачите, извършващи превози с атракционна цел декларираха, че желаят да бъдат изрядни при извършване на транспортната услуга от тяхна страна, но за да се случи това е необходимо да бъде намерен компромисен законодателен вариант. Те декларираха желанието си дейността им да бъде ясно регламентирана в нормативната уредба, отнасяща се за този вид транспорт.

Участниците в срещата излязоха с общо предложение, което ще бъде изпратено в Министерство на транспорта и съобщенията за предприемане на съответните законови промени, както следва:

Категория M1G да бъде включена в § 1., точка 57 от Допълнителните разпоредби в Закона за автомобилните превози, която към настоящия момент гласи, че “Превоз с атракционна цел” е превоз на пътници по предварително определен маршрут от кмета на съответната община с моторни превозни средства от категория М2 или М3 или със състав от превозни средства, състоящ се от моторно превозно средство с максимална конструктивна скорост, непревишаващ 25 km/h, предназначено за теглене на едно или повече ремаркета, специално проектирани за превоз на пътници. В чл. 24г от Закона за автомобилните превози да бъдат заложени следните изисквания към водачите и превозните средства, извършващи превози с атракционна цел от категория на автомобила M1G :

  • минималната възраст на водачите на автомобили от категория на автомобила M1G, извършващи превоз с атракционна цел да бъде 21 години, както и да притежават валиден документ, удостоверяващ психологическа годност.

  • моторните превозни средства от категория M1G с които се извършва този вид превоз да бъдат със задължителна и валидна застраховка „Злополука“ за допълнителните места в автомобилите.

Вирни се горе