Празник под надслов "Здрави зъбки бели като гъбки" се проведе в ДГ "Веселушко"

Празник под надслов "Здрави зъбки бели като гъбки" се проведе в ДГ "Веселушко"

Празник под надслов "Здрави зъбки бели като гъбки" се проведе днес в детска градина "Веселушко" в Смолян. Срещата бе част от съвместни инициативи на РЗИ- Смолян за профилактика на оралната хигиена при децата в детското заведение. На празника присъстваха Радка Лазарова старши инспектор в Регионалната здравна инспекция в Смолян и г-жа Димитрова - представител на фирма "Куков ЕООД" град Пловдив.

След като разясниха на малчуганите, колко е важна устната хигиена, за да имаме наистина здрави и красиви зъби и краткото тържество гостите подариха на всички деца четки, пасти и дезинфектанти за ръце, а директорът на детското заведение Мария Колева- Иванова благодари за чудесната инициатива и за всички подаръци. "Срещи и беседи от това естество са изключително важни за децата, за да може да възпитаме у тях висока здравна култура", коментира г-жа Иванова.

В ДГ „Веселушко“, гр. Смолян се възпитават и обучават 75 деца, организирани в 3 разновъзрастови групи. За тях се грижат 6 учители и 7 души помощно–обслужващ персонал, както и специален педагог. Екипът влага много амбиция и обич при работата с децата. Водещата идея е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект. ДГ “Веселушко“ е открита на 8 март 1975 година.

Вирни се горе