Празничен 24 май в Златоград

Празничен 24 май в Златоград

Тази година, Денят на славянската писменост, на българската просвета и култура – 24 май, бе отбелязан в Златоград особено тържествено – с празнично шествие, в което се включиха всички училища, детски градини и читалища от общината, както и много жители и гости на града. Празнично настроение създадоха учениците от ОУ „Васил Левски”, гр. Златоград, участващи в проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“. Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев, поздрави всички учители, просветители и дейци за професионалния им труд, благодарение на който златоградските ученици продължават да постигат високи резултати и постижения на областно и национално ниво, да разнасят славата на родния край, да се утвърждават като достойни и успешни граждани на България и Европа. По традиция, на този ден, Кметът на Общината и Председателят на Общински съвет връчиха ежегодните награди на изявени местни учители и културни дейци. За 2017 г., грамоти за постигнати резултати в организирането, изпълнението и управлението на учебно-образователната, културно-просветната и духовна дейност, получиха следните педагози, читалищни дейци, просветители:

СУ „Антим І” гр. Златоград:

Елза Петрова Личева – старши учител по информатика;

Милена Асенова Дерменджиева – старши учител по английски език;

Невена Бисерова Калфова – старши учител по математика;

Росица Веселинова Въргова – старши учител по физика;

ОУ „В. Левски” гр. Златоград:

Искра Миткова Даскалова – Инджова – заместник –директор учебна дейност на ОУ „Васил Левски” гр. Златоград;

Младенка Василева Манолова – старши учител по физическо възпитание и спорт в начален етап;

Мариета Лозанова Дюлгерова – старши учител начален етап;

Вера Венциславова Бошнакова – старши учител начален етап;

Бойка Филипова Топалова – старши учител начален етап;

СУ „Св. Княз Борис І” с. Старцево:

Десислава Сашева Джандева – Дрянкова – младши учител;

Жасмина Сашева Добрева – старши учител начален етап;

ОУ «В. Левски” с. Ерма река:

Радослав Антимов Топалов – старши учител;

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен:

Жасмина Младенова Сапунджиева-старши начален учител ДГ “Снежанка” гр. Златоград:

Снежана Дякова Икова – учител.

ДГ “Радост” гр. Златоград:

Минка Красимирова Бурдева – старши учител. ДГ “Детски свят” с. Долен:

Мина Йовчева Димитрова – старши учител;

ДГ “Щастливо детство” с. Старцево:

Мина Стоилова Топчиева – старши учител.

Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград:

Светлана Альошева Джамбазова – старши учител;

ОНЧ „Просвета – 1908” гр. Златоград

Даниела Тасева – организатор читалищна дейност, ръководител на танцови състави; Аделина Сариева – библиотекар;

Добромир Кичуков – гайдар;

Сергей Билянов – самодеец, участник в Мъжка битова група НЧ “Прогрес 1939” с. Старцево:

Бойко Куцков – самодеец;

Атанас Карамучев – самодеец;

Аника Романова – самодеец;

НЧ “Орфей – 1947” с. Ерма река:

Биляна Николаева Кехайова – самодеец.

Вирни се горе