Правят превантивни огледи за сигурността преди учебната година в смолянско

Правят превантивни огледи за сигурността преди учебната година в смолянско

В изпълнение на указания на Министъра на вътрешните работи и на Директора на Главна дирекция “Гражданска защита” за повишаване сигурността на учащите се във връзка с откриването на учебната 2010/2011 година, ОУ „Гражданска защита” – Смолян ще извърши огледи на училищата, детските градини и ясли на територията на Смолянска област,съобщиха от полицията. При проверките ще се обърне внимание на актуализацията на Плана за защита при бедствия и схемите за евакуация, на наличието на изсъхнали дървета, надвиснали клони и метални обшивки от покривите, застрашаващи сигурността на пребиваващите, на сигурността на съоръженията в спортните и детските площадки, отстраняване на гнезда на опасни насекоми (оси, стършели и др.) и обезопасяване на шахти и колектори в дворовете на учебните заведения.

Вирни се горе