Правила за действие при земетресение

Правила за действие при земетресение

Общинска администрация Смолян напомня на жителите правилата за действие при земетресение.

ПРИ СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД:

В къщи трябва да имате поставени на удобно място фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.

Закрепете здраво мебелите в къщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.

Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.

Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.

Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.

Подгответе план за поведението на членовете на семейството.

ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

Не трябва да напускате сградата, в която се намирате. Направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди.

Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.

След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.

Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.

Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.

В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ТРУС:

Изключете електричеството, газта и водата.

Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.

Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.

Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.

След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.

Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.

Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.

Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.

Вирни се горе